مهر زدن

Wolfgang Ewald

Hirzerweg 157

12107 Berlin

 

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 30  70 78 40 15

E-Mail: wb.ewald@web.de

 

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Wolfgang Ewald

Hirzerweg 157

12107 Berlin

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به http://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید